8a.krestanka.cz

Vyučující


Český jazyk - Mgr. Petr Procházka
Anglický jazyk -  Mgr. Marta Nešporová
Německý jazyk - Mgr. Šárka Skasko
Matematika - Mgr. Adriana Vojnović
Informatika - Bc. Tomáš Novák
Dějepis - Mgr. Petr Procházka
Výchova demokratckého občana - Mgr. Marcela Vaňková
​Přírodopis - Mgr. Veronika Košacká
​Fyzika - Mgr. Leona Šímová
Zeměpis - Mgr. Veronika Košacká
Chemie - Mgr. Adriana Vojnović
Hudební výchova - Mgr. Dagmar Štěpánková
Výtvarná výchova - Mgr. Šárka Skasko
Tělesná výchova - Bc. Tomáš Novák
​Pracovní výchova - Mgr. Marcela Vaňková
Etická výchova - Mgr. Šárka Glösslová
Copyright © 2020 8a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.