8a.krestanka.cz

Přihlášení ke stravování ve školní jídelně SOŠ sociální MB Jihlava

čtvrtek 30. 4. 2020
Vážení rodiče,
pokud máte zájem, aby se Vaše dítě v novém školním roce stravovalo ve školní jídelně, je nutné vyplnit Přihlášku ke stravování pro školní rok 2020/2021. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do školy (KZŠ Jihlava) nejpozději do 31. 5. 2020! Po tomto datu již nebude možné dítě ke stravování přihlásit!
Copyright © 2020 8a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.