8a.krestanka.cz

Vyučující


český jazyk - Mgr. Petr Procházka
anglický jazyk - Mgr. Marta Nešporová
německý jazyk - Mgr. Šárka Skasko
matematika - Mgr. Adriana Vojnović
fyzika - Mgr. Leona Šímová
přírodopis - Mgr. Veronika Košacká
zeměpis - Mgr. Veronika Košacká
dějepis - Mgr. Petr Procházka
výchova demokratického občana - Bc. Marcela Vaňková
informatika - Bc. Tomáš Valík
etická výchova - Mgr. Šárka
Glösslová
výtvarná výchova - Mgr. Šárka Skasko
hudební výchova - Mgr. Dagmar Štěpánková
pracovní výchova - Mgr. Gabriela Tetourová
tělesná výchova - Bc. Tomáš Valík
chemie - Mgr. Adriana Vojnović

 
Copyright © 2020 8a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.